Křesťanská výchova

Křesťanská výchova


Adventní přespávačka pro starší

Milí mladí, V adventní čase vám chceme nabídnout trochu více času na zamyšlení, povídání si, na krátké zastavení a nebude chybět večeře ani film. Přihlášku odevzdejte do úterý 12.12.2023 včetně v klubu nebo o. Zdeňkovi na mail. Veškeré informace jsou v přihlášce. Přihláška na advent pro starší Těšíme se na vás. O Zdeněk, s. Markéta... číst dále

Advent 2023

Pojďte s námi prožít adventní čas v očekávání Božího příchodu. Bude nás provázet citát z knihy proroka Izaiáše: “Vyrazí výhonek z pařezu Jesse, spočine na něm duch Hospodinův.”Iz 11,1-2

Jarmark pro Mary´s Meals

Kategorie:
Poslední listopadový týden naše škola uspořádala jarmark pro Mary´s Meals. Sešly se zde nejrůznější výrobky – od jídla přes keramiku až po rostliny. Celkem se vybralo krásných 13 526,- Kč. Všem, kteří jakýmkoli způsobem na jarmark přispěli, mnohokrát děkujeme.

Jarmark pro Mary´s Meals

V naší škole se 15. prosince 2021 konal jarmark pro Mary´s Meals. Žáci i učitelé mohli přispět svým výrobkem či zakoupením nabízeného zboží. Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě jarmarku, ať už pečením, háčkováním nebo jiným způsobem. Celkem se vybralo 10.105,- Kč.