Fotogalerie

Slavnost školy

Svátek Panny Marie – Matky jednoty křesťanů 18. 1. 2017
V tento den naše škola tradičně oslavila patronku školy (školní kaple je zasvěcena Panně Marii – Matce jednoty křesťanů) i patronku kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje – zřizovatele naší školy. Slavností bohoslužbu v kostele sv. Tomáše v Brně celebroval pomocný biskup brněnské diecéze Pavel Konzbul a po mši sv. proběhlo v nedalekém kině Scala divadelní představení Gedeón v podání Spojených farností pod vedením Luďka Strašáka, autora projektu.
Ocitáme se před více než třemi tisíci lety. Izraelský národ, který žije v Zaslíbené zemi, trpí neustálými útoky nájezdných národů, které jim kradou a ničí úrodu. Situace je už neúnosná. Národ čeká na někoho, kdo na sebe vezme zodpovědnost a postaví se se statečnou armádou nepříteli. Ale ten Někdo nepřichází. Asi ani Gedeón, který tajně v noci nenápadně jde s pytlem obilí k lisu na vinici, aby je tajně vymlátil, nebude tím vyvoleným. Nebo snad ano…?
Slavnostní den zakončili učitelé a ostatní zaměstnanci školy společným obědem na Kraví hoře.