Fotogalerie

Tříkrálový večer 6. 1. 2022

Při slavnosti Zjevení Páně ve čtvrtek 6. ledna 2022 se v kostele sv. Augustina v Brně uskutečnil tradiční Tříkrálový večer naší školy, při kterém vystoupily Schola brněnské mládeže (ved. Štěpán Policer), CiMbálka (ved. Zdislava Jurečková), Cyrilometodějský orchestr (ved. Kateřina Prudilová), Cantate (ved. Patrik Buchta) a jako host Cimbal Classic (ved. Dalibor Štrunc). Děkujeme všem účinkujícím za krásný hudební zážitek, otci Jaroslavu Němcovi za požehnání nového školního cimbálu a také všem posluchačům a dárcům – při koncertě byla vybrána částka 39.400,-Kč, která bude použita na projektovou dokumentaci pro nově vznikající Cyrilometodějskou mateřskou školu. Vznik školky je již nyní svěřen Panně Marii, Matce naděje, která bude i její hlavní patronkou.