Fotogalerie

Úspěchy studentů na Celostátní přehlídce zájmové umělecké činnosti v Odrách a Hudebním festivalu pedagogických škol ČR v Karlových Varech

Celostátní přehlídka umělecké zájmové činnosti v Odrách 22 – 23. 3. 2022

Opravdová verze (SpDv PL2) – zlaté pásmo (za výstižnou generační výpověď) a cena diváka (um. ved. Eva Davidová)

Pěvecký sbor Cantate – zlaté pásmo (um. ved. Patrik Buchta, Stanislav Chvíla)

CiMbálka – zlaté pásmo a cena diváka (um. ved. Zdislava Jurečková)

Instrumentální trio – zlaté pásmo (Anna Policerová, Tereza Nováková, Jan Klapetek)

Cyrilometodějský orchestr (um. ved. Kateřina Prudilová)

 

Celostátní hudební festival středních pedagogických škol ČR 24. – 25. 3. 2022

Pěvecký sbor Cantate – zlaté pásmo a zvláštní cena za hlasovou kulturu (um. ved. Patrik Buchta, Stanislav Chvíla)

CiMbálka – zlaté pásmo (um. ved. Zdislava Jurečková)

 

Srdečně všem blahopřejeme!