Dramatická výchova

Dramatická výchova


SMÍM PROSIT? Divadlo fórum s PL1

Genderové stereotypy ve společnosti a v konkrétních situacích týkajících se mužů a žen / chlapců a dívek. Co to znamená být správným klukem? Co to znamená být správnou holkou? A máme sílu být sami sebou? Nepříjemný nátlak na jedince (nejen) v prostředí tanečních byl ústředním tématem programu divadla fórum, který zažil kolektiv třídy PL1 v... číst dále

Výsledky školního kola Pedagogické poemy

Školního kola přehlídky přednesu, čtení a improvizovaného vyprávění žáků středních pedagogických škol a pedagogických lyceí se v úterý 11. října zúčastnilo 39 interpretů z oborů PL a PMP. Někteří z nich zkoušeli své dovednosti uplatnit v komunikaci s publikem hned v několika disciplínách, takže počet výstupů dosáhl dosud nevídaného počtu – 49. S drobnými přestávkami... číst dále

Život za protektorátu – PL3 na programu Rodný list

Studentky PL3 se v úterý 27. září v Divadle Na výstavišti zúčastnily zážitkového programu divadla ve výchově s názvem Rodný list s tematikou života za protektorátu. V působivém prostředí budovy divadla z první republiky se postupně staly postavami z roku 1942 a zažívaly situace, v nichž lidské štěstí bylo mnohdy definováno původem, náboženským vyznáním, nebo... číst dále

Školní kolo Pedagogické poemy – přihlaš se!

Zveme všechny studenty a studentky pedagogické školy na školní kolo Pedagogické poemy – přehlídky přednesu, čtení a improvizovaného vyprávění. Jde o příležitost vyzkoušet si své interpretační, komunikační a improvizační dovednosti přímo v kontaktu s jedinečným podporujícím publikem. Školní kolo se koná v úterý 11. října 2022 od 10:45 hod. v učebně dramatické výchovy. Cílovými skupinami... číst dále

Specializační dny PL3 – DV

Ve dnech 11. – 16.6. 2022 proběhly specializační dny DV PL3. Po předchozích letech distanční výuky a lockdownu jsme letos měli štěstí a mohli jsme se opět účastnit Národní divadelní přehlídky divadla a přednesu Dětská scéna 2022 ve Svitavách. Se studenty jsme šest dní navštěvovali inspirativní semináře a to ve dvou skupinách. Jedna absolvovala seminář... číst dále

TO BYL DIHUTAJ 2022

Ač se termín komorní školní multižánrové přehlídky přesunul z původního magického 22.2. až na poslední květnový den, vzdáváme díky všem zúčastněným vystupujícím, divákům i lektorům za to, že se letošní DiHuTaj podařilo uskutečnit v tak přátelské, intenzivní, autorskými tématy nabité a podporující atmosféře. A to po tříleté přestávce od poslední přehlídky… Diváci měli možnost přemýšlet... číst dále

DiHuTaj 2022 – program

Zveme dnes v 15:00 všechny žáky, učitele a přátele školy na školní multižánrovou přehlídku DiHuTaj – dnes v Divadle Za hradbami (Křížová 20). Přijďte podpořit účastníky přehlídky v jejich tvůrčím úsilí, poznat jejich výtvarnou, slovesnou, hudební, taneční a divadelní tvorbu. Těšíme se na vás!

Praktické maturity z dramatické výchovy 2022

Na sklonku dubna studentky předškolní a mimoškolní pedagogiky i pedagogického lycea absolvovaly praktickou maturitní zkoušku, kterou vyvrcholilo jejich tvůrčí směřování v divadelní i pedagogické oblasti. Snažení, rozvíjení a tvoření tak těžce zkoušené několika lety přerušované praktické výuky. Po takové neobvyklé formě studia dramatické výchovy v distanční výuce byly maturitní výstupy nelehkým úkolem. Vše ovšem dopadlo... číst dále

Cyrano z Bergeracu – představení a divadelní dílna – SpD PL2, PL3

Studentky a studenti specializace dramatická výchova 2. a 3. ročníku PL zhlédli v úterý 12. dubna ve Studiu Marta představení “Cyrano z Bergeracu” (ve volné adaptaci Martina Crimpa) a den poté na Divadelní fakultě JAMU, vedeni studenty ateliéru Divadlo a výchova, zažili divadelní dílnu “Básníkem bez širáku”. Vyzkoušeli jsme si vlastní tvorbu textu na motivy příběhu divadelní... číst dále

DiHuTaj BUDE!

Po tříleté pauze a přesunu ze zimy na jaro se konečně 31. května uskuteční školní multižánrová přehlídka DiHuTaj – tedy divadlo, hudba, tanec a jiné. Je to příležitost pro všechny, kteří chtějí ukázat, co umí, vyzkoušet si to před přejícím publikem. A získat cennou zpětnou vazbu od odborných lektorů v diskusi s nimi. Můžeš zpívat,... číst dále