Výtvarná výchova

Výtvarná výchova


Výtvarná tvorba v G1

„Osobní styly vysoce hodnotíme – nehledíme na ně jako na projevy vnitřní tvůrčí limitace. Tvůrce je mocný právě proto, že je stále sebou samým, že je rozpoznatelný, že je vězněm své vlastní nenapodobitelné rutiny.“ Zdeněk Neubauer

Nabídka výtvarných soutěží pro šk. rok 2019/2020

Mistrovství republiky v grafických předmětech (28. ročník) – čtyři soutěžní disciplíny – psaní na klávesnici, korektury textu, wordprocessing, záznam mluveného slova Š (2/2020), K (3/2020), Ú (5/2020) Zařazeno do programu Excelence  SŠ (kategorie psaní na klávesnici), bodová skupina 2. http://www.nuv.cz/p/statni-tesnopisny-ustav/mistrovstvi-ceske-republiky-v-grafickych-predmetech   Celostátní soutěž v animované tvorbě dětí a mládeže Animág Kroměříž (5. ročník) – soutěž... číst dále

Edukační program s G5

V pátek 31. května navštívili studenti výtvarné výchovy, třídy G5,  edukační program v Jurkovičově vile s názvem: „Od tradice k moderně“. Studenti si mohli odpovědět na otázky: Jak se vyvíjela společnost, umění a kultura na počátku 20. století? Jak vypadala dobová architektura a proč ji dnes pokládáme za moderní? Ze kterých oblastí čerpal Dušan Jurkovič... číst dále

Moje Veličenstvo kniha

EkoCentrum Brno udělilo titul Veličenstvo kniha 2019 za nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu v ojedinělé výtvarně literární soutěži pro děti a mládež.  Slavnostní vyhlášení výsledků 15. ročníku proběhlo v pátek 31. května 2019. Letošní soutěž patřila mezi ročníky s největším počtem přihlášených prací: zúčastnilo se 98 originálních, vlastnoručně vytvořených knih, které doputovaly z různých míst České republiky. Gratulujeme Aničce Záviškové (G6) za 2. místo... číst dále

Výtvarné soutěže

Šťastné stáří očima dětí Jubilejní 10. ročník celostátní výtvarné soutěže pro děti od předškolního věku do 15 let. Letošní ročník má podtitul Čas jako dárek – co jsem prožil/a s babičkou a dědečkem. Cílem soutěže je přivést děti k zamyšlení se nad stářím a propojit obě generace, protože věříme, že se mohou navzájem velmi obohatit. Soutěž je rozdělena... číst dále

Prázdniny s uměním nejen v Brně

Prázdninové přípravné kurzy na umělecké školy: https://www.ffa.vutbr.cz/favu/struktura/projektovy-manazer http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vzdelavani/vytvarne-dilny/intenzivni-kurzy/prazdninove-artcampy-v-moravske-galerii.aspx

Škola podle G5

GAMA – plenér

V sobotu 25.5. se uskutečnil první plenér kroužku GAMA.

Edukační program s G3: GRAFIKY Z FABRIKY

Ve čtvrtek 16. května navštívila G3 edukační program v MORAVSKÉ GALERII s názvem: Grafiky z fabriky. Studenti se seznámili s tvorbou Vladimíra Boudníka a po vzoru jeho tvorby si vytvořili svoji vlastní grafiku. Edukační program se váže na průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, vede žáky k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení... číst dále