Výtvarná výchova

Výtvarná výchova


Výtvarná tvorba PL3

Výtvarná tvorba PL2

Výtvarná tvorba G4

Výtvarná tvorba G2

Maturitní práce PL4 2020

Výtvarné soutěže 2020/2021

  49. ROČNÍK MDVV LIDICE 2021 TÉMA: ROBOT A UMĚLÁ INTELIGENCE Více na: https://www.mdvv-lidice.cz/vyzva/ Soutěž o nejkrásnější „Obraz pro Fenix“ Více na: https://drazbaprofenix.cz/ Děti malují pro Konto Bariéry 2020/2021 více na: http://www.detimaluji.cz/index.php/stazeni/propozice-20-21 Celostátní soutěž Komenský a my 2020-2021 Více na: https://www.klickevzdelani.cz/Verejnost/Hura-do-lavic/Souteze-MSMT/category/souteze-a-prehlidky-msmt/komensky-a-my

Portrét PMP3

Tvorba v PMP3

GAMA

Začátkem října proběhlo první malování v GAMĚ. Velké poděkování patří vedení školy, za pořízení nových výtvarných stojanů, které jsme mohli využít při tvorbě.

Brno očima PMP2