Výtvarná výchova

Výtvarná výchova


Dražba pro Fénix

Dne 16.1. 2020 se uskutečnila Dražba pro Fenix. Obraz Zuzany Landori (PMP2), byl vydražen za neuvěřitelných 15 000 Kč. Jednalo se o druhý nejdražší obraz, který byl daný večer vydražen. Výtěžek je věnován na rehabilitaci klientů po úrazu páteře a míchy.  

Výstava a Dražba pro Fenix

V letošním roce se nám podařilo navázat spolupráci s ParaCENTREM Fenix (zde). Do projektu benefiční Výstava a Dražba pro Fenixse zapojilo celkem 15 brněnských škol a uměleckých ateliérů. Z naší školy se zapojilo několik studentů, kterým patří velké poděkování za poskytnutí výtvarných prací. Odbornou porotou byla vybrána práce Zuzany Landori (PMP2) na Výstavu a následnou... číst dále

Portrét aneb jak se vidíme PL3

GAMA(nejen) a Svatá Anežka Česká

Vybrané práce je možné si prohlédnout v Diecézním muzeu. https://www.dieceznimuzeum.cz/

“Nálady” v PL2

Artefiletika v PMP2

Výtvarná tvorba G1

Edukační program SVV – PL2 v MG

Dne 31. 10. navštívili studenti specializace výtvarné výchovy třídy PL2 Edukační program v Moravské galerii s názvem: A CO TY NA TO?  V programu se studenti seznámili s díly mladých umělců, kteří jsou letos navrženi na Cenu Jindřicha Chalupeckého. Všímali jsme si toho, jak reagují na environmentální, politické a kulturní otázky současnosti. Studenti se dozvěděli, jak a... číst dále