Novinky

Antické divadlo – projektová výuka DV

Ve čtvrtek 24. září 2020 se v učebně dramatické výchovy uskutečnil úspěšný pokus o vzkříšení chóru řeckého divadla!  Studenti PMP3, PL3 a PMP4, kteří se rozhodli pro maturitu z dramatické výchovy, společně tvořili a učili se o antickém divadle: nejprve si zkoušeli principy skupinového pohybu chóru, poté ve skupinách tvořili oslavnou či zesměšňující báseň, zasvěcenou bohu Dionýsovi, a pak ve skupinách coby chór antického divadla básně interpretovali. Jejich společný zážitek a praktická zkušenost tak byla východiskem pro komplexnější poznání historického tématu. Dozvěděli se o vzniku tragédie a komedie, o antickém divadelním prostoru a dalších souvislostech antické kultury.

Tento projekt byl “první vlaštovkou” ve výuce dějin divadla společně pro obory PL a PMP. Tuto formu výuky vnímáme jako velmi užitečnou jak z hlediska obsahu a smyslu výuky, tak z hlediska vzájemné spolupráce pedagogických oborů naší školy. Moc děkujeme všem pedagogům, kteří umožnili projekt realizovat. Pevně věříme v možné pokračování projektu a s radostí začínáme připravovat další téma…

Eva Davidová a Zdeňka Kučerová