Novinky

Autorská kniha

Gratulujeme Karolíně Žádníkové z PL1, která vyhrála 1. místo v soutěži “Moje Veličenstvo kniha” se svoji autorskou knihou s názvem “Freedom”.

Ukázky dalších autorskách knih studentů PL1 a PL3 je možné vidět v galerii.