Novinky

Biřmování na Petrově

Na slavnost Seslání Ducha Svatého byla na Petrově o. biskupem Vojtěchem udělena svátost biřmování. Z celkového počtu 80 biřmovanců zde bylo přítomno i několik žáků naší školy. Roční přípravou je provázel o. Jaroslav Němec, čímž mu děkujeme.