Novinky

Celostátní přehlídka Pedagogická poema Praha

Ve dnech 7. – 10. listopadu 2022 proběhlo již tradiční národní kolo Pedagogické poemy – přehlídky přednesu, čtení a improvizovaného vyprávění žáků středních pedagogických škol a pedagogických lyceí. Tentokrát jsme se se třemi žáky naší školy vydaly do Prahy na VOŠ, SOŠP a Gymnázium Evropská 33. Viktor Hlaváček exceloval v disciplíně přednes, Kristýna Pemčáková ve čtení a Kryštof Klimeš improvizoval. Letos ani pedagogický doprovod nelenil, vedly jsme workshop zaměřený na reflexi uměleckého výstupu pro ostatní pedagogy středních pedagogických škol.  A tak byl třídenní pobyt v Praze velmi inspirativní a podnětný pro nás všechny. Jsme rády, že máme možnost účastnit se dohromady s našimi žáky tak krásné akce a těšíme se na příští rok.
Eva Davidová, Zdeňka Kučerová a Denisa Daňková
 

Očima našich studentů:

„Kdybych měl shrnout letošní ročník Poemy jedním slovem, tak by to rozhodně byla zkušenost. Těch pár dní, co jsem v Praze prožil, budou patřit k zážitkům, které mi vždy vyvstanou v paměti při vzpomínání na mé středoškolské časy. Seznámil jsem se zde totiž se spoustou bezva lidí, se kterými jsme se společně zabývali prací s textem. Snažili jsme se nacházet si k jednotlivým slovům vztah, umět v nich vidět rozdílné významy a předat je divákovi, aby z nich měl stejný prožitek jako my sami. Po skončení semináře jsem měl vždy pocit, že poezie tkví i v pohledu na dopravní zácpu (doslova… psali jsme na to haiku).
Nejsilnějším okamžikem ovšem byl samotný výstup v divadle Semafor.
Takový ten kouzelný moment, kdy jste tak moc nabuzení, že máte sílu na to pohnout horou a zároveň máte pocit, že každou chvilku vrhnete někde v zákulisí. Nejlepší ovšem bylo, že nešlo o to určit, kdo byl nejhorší a kdo nejlepší, ale dostat zpětnou vazbu od diváků, lektorů a i ostatních přednašečů. Já měl navíc zpětné vazby dvojnásob, jelikož jsem byl zařazen do špatné věkové kategorie, a tak jsem svou Létající rybu podle textu Miloše Macourka předvedl dvakrát. A i když byl reprezentativní pouze druhý výstup, tak mi věřte, že není lepší zkušenost než se rozklepat na jevišti před skupinkou předškoláků a vyprávět o tom, jak vás sežral pelikán.“
Viktor Hlaváček,  PL4

„Začátek byl plný zmatku a strachu z toho co přijde. Ale později jsem zjistila, že nebylo vůbec čeho se bát. Protože to bylo úžasný. Poznala jsem spoustu skvělých lidí, zažila nespočet nezapomenutelných momentů a získala několik nových zkušeností, které se mi do života budou určitě hodit. Největší z nich bylo vystupování v Semaforu před publikem, které bylo v určené věkové kategorii. A je to úplně něco jiného číst dětem v divadle, než svým spolužákům ve škole. A i díky tomu jsem se posunula dál. Panovala tam příjemná přátelská atmosféra, díky které jsme si to všichni maximálně užili. Poema je zážitek a především zkušenost, kterou bych doporučila každému. Běžte do toho, protože určitě nebudete litovat.“
Kristýna Pemčáková, PMP3

„Účast na přehlídce Pedagogická poema byla pro mě obohacující zkušeností. Seminář improvizovaného vyprávění mi ukázal nové postupy a pohled na tuto disciplínu nejen ze strany vedoucích semináře, ale i dalších účastníků z celé republiky. Díky nim se celou Poemou nesla velmi přátelská a klidná atmosféra, ze které se mi těžko odjíždělo.“ Kryštof Klimeš, PL4