Novinky

Cesty do divadla, cesty k divadlu

Divadelní či reflektivní dílny k inscenacím profesionálního divadla, vedené studenty oboru Divadlo a výchova Divadelní fakulty JAMU v Brně, přinášejí našim studentům každoročně hlubší vhled do světa divadla, respektive do světa konkrétní inscenace v reperoáru Studia Marta či Divadla na Orlí.

V druhé půlce února 2024 se odehrály pro naše studenty tři takové dílny, každá k jiné inscenaci:

  • studenti specializace DV PL2 a PL3 zhlédli tříhodinové představení Peer Gynt od Henrika Ibsena ve Studiu Marta a následně se zúčastnili dílny po představení. Měli možnost se blíže zabývat zásadními tématy inscenace, zamyslet se nad chováním, motivacemi i postoji některých z postav a vžít se do jejich situace, což jim pomohlo k hlubšímu pochopení díla. V závěru dílny měli jedinečnou příležitost rozebrat inscenaci v diskuzi s dramaturgem a režisérem, a nahlédnout tak do kuchyně divadelní tvorby.
  • Studentky PMP2 se zúčastnily představení Horečka na motivy díla Václava Hraběte. V dílně před představením se studentky seznámily s hlavními kulturními prvky období “zlatých šedesátých”, pracovaly s básnickými díly autora, aby se naučily lépe porozumět básnickému textu, a také byly schopny poetický text ztvárnit skrze obrazy a jednoduché situace. Dílna studentkám pomohla v porozumění následné inscenaci a rozklíčování významů poetických textů v něm použitých.
  • V dílně předcházející představení autorského divadla Sbor si studentky PMP3 vyzkoušely některé principy pohybové souhry a neverbálního vyjádření jednoduchých slovních motivů. Pracovaly s pohybovou smyčkou, rytmizací pohybu i voicebandem. Vnímání divadelního jazyka včetně exaltované zvukově – rytmické stránky samotného představení v Divadle na Orlí bylo pro některé divačky náročným oříškem, jiné v něm objevily metafory vlivu ostatních na jedince ve skupině, či přijetí zodpovědnosti za svůj život. Dílna tak byla především praktickým seznámením s žánrem fyzického divadla a jeho výrazovými prostředky.

Zdeňka Kučerová, Denisa Daňková, Eva Davidová