Novinky

Chvály církevních škol a školských zařízení – Petrinum

Studenti několika brněnských škol se sešli 7. června v Domově mládeže Petrinum ke společným chválám. Zahájil je P. Petr Beneš a modlitbu s hudbou vedl Michal Palát (G7). Poté následovalo krátké agapé.