Novinky

Divadlo fórum s PL1 a PL2

Interaktivní divadelní formu, nabízející divákům prozkoumávání různých strategií jednání v problematických situacích, si mohli vyzkoušet studenti a studentky PL1 (23.dubna) a PL2 (14.května) opět v prostorách Divadelní fakulty JAMU se studentkami 2.ročníku oboru Dramatická výchova pod vedením MgA.Ondřeje Klíče.

Ústředním tématem rozehrávaných situací byla odlišnost. Odlišnost v názorech na hetero/homosexualitu, odlišnost v postojích k tradiční roli ženy, odlišnost ve stravovacích návycích, odlišnost v přístupu k významu sociálních sítí nebo k tomu, co je normální. Individuální hodnotová měřítka a postoje se dostávaly do diskuse s hodnotami rodinných a přátelských vztahů, tradic i předsudků.

Studenti PL1 i PL2 se aktivně zapojovali do diskusí i do dění na jevišti a své spolužáky vystupující v roli protagonistů skvěle podporovali. Díky všem zúčastněným!