Novinky

Dramatická výchova při práci s neslyšícími dětmi – PMP1

Ve středu 18.dubna absolvovali studentky a student PMP1 v rámci výuky dramatické výchovy program zaměřený na práci s neslyšícími dětmi formou či metodami dramatické výchovy. Vedla jej absolventka pedagogického lycea na naší škole, BcA. Aneta Hegyiová, která v současné době studuje výchovnou dramatiku pro neslyšící na Divadelní fakultě JAMU v ateliéru prof. Zoji Mikotové.

V průběhu programu studenti zažívali, jaký je svět z pohledu neslyšícího. Vyzkoušeli si různé komunikační hry a cvičení a následně prožili lekci dramatické výchovy s názvem Ostrov zdraví, v níž komunikovali se znakující loutkou. Poznávali tak možnosti využití loutky ve výchově a vzdělávání a po reflexi celého programu zformulovali zásady práce s neslyšícími či nedoslýchavými dětmi.