Novinky

Dramatická výchova při práci s neslyšícími

Poslední úterý v prvním pololetí k nám do školy zavítala jedna z našich absolventek, Aneta Hegyiová, která v současné době dokončuje své studium v Ateliéru výchovné dramatiky Neslyšících na Divadelní fakultě JAMU. Studenti PMP1, PMP3, PMP4 a obou ročníků večerního studia se zúčastnili jejího magisterského projektu Pan Doktor aneb Výchova ke zdraví. V rámci projektu si vyzkoušeli být v roli nedoslýchavého člověka, hledali vhodné způsoby komunikace s neslyšícími, seznámili se s několika základními znaky znakového jazyka a vytvořili si svůj osobní jmenný znak. Projekt nabízel mnoho nových podnětů a byl skvělou inspirací pro práci budoucích pedagogů jak s neslyšícími, tak i se slyšícími osobami.

Andrea Szopová