Novinky

Dražba a sbírka pro Fenix

Milí studenti,  výtvarníci.

Opět tu máme další. již  3. ročník soutěže o nejkrásnější Obraz pro Fenix je opět tady!!!

Soutěž organizuje nezisková organizace ParaCENTRUM Fenix, která již 17 let v Brně a jeho okolí pomáhá lidem s poškozením míchy. Cílem soutěže a následně z ní vzniklé sbírky je vyhledávat a uchovávat nejlepší díla českých mladých umělců a přiblížit jim touto společnou cestou život lidí na vozíku. Více informací zde: https://drazbaprofenix.cz/aktuality/sbirka-obrazu-pro-fenix/

 

Termín uzávěrky soutěže:  15. 3. 2022.

PRAVIDLA SBÍRKY:

POŘADATEL: ParaCENTRUM Fenix, z.s.

TÉMA: libovolné

FORMÁT: plošné práce, maximálně však 60 x 85 cm

VÝTVARNÁ TECHNIKA: libovolná

PODMÍNKY ÚČASTI:

 • Výstavy se mohou zúčastnit žáci a studenti do věku 19 let.
 • Jeden autor může poslat i více prací s různými technikami.
 • Jsou přijímány pouze originály prací. Kopie, xeroxy nebo elektronické verze nebudou hodnoceny.
 • Práce věnované do soutěže se stávají vlastnictvím ParaCENTRA Fenix a jejich poskytnutím souhlasíte s jejich dalším použitím na charitativní účely.

 HARMONOGRAM

 • 1. 1. 2022 vyhlášení soutěže a sbírky obrazů
 • 15. 3. 2022 uzávěrka sběru prací
 • 1.4. – 30. 4. – hodnocení prací odbornou komisí.
 • 16. 5. 2022 vyhlášení výsledků nominovaných obrazů
 • do 30. 6. 2022 1. benefiční výstava obrazů
 • do 30. 11. 2022 Soutěž o nejkrásnější Obraz pro Fenix, 2. výstava obrazů a Dražba pro Fenix se slavnostním vyhlášení vítězů soutěže.
 • do 31. 1. 2023 3. benefiční výstava obrazů.

 

OZNAČENÍ VÝTVARNÝCH PRACÍ:

Pro označení výtvarných prací použijte prosím přiložený štítek. Každá práce musí mít na zadní straně uvedeny tyto informace:

Jméno a příjmení, věk autora, název díla, použitá technika, název a adresa školy či subjektu, který práce posílá. Štítek, prosím, vyplňte čitelně hůlkovým písmem. Uveďte prosím také jméno a email pedagoga, který s námi bude komunikovat. Oceníme, když u díla v komentáři uvedete i okolnosti jeho vzniku – jaké bylo zadání na počátku tvorby, co děti vedlo k tomu, aby obraz namalovaly právě tímto způsobem.

 

ŠTÍTEK PRO OZNAČOVÁNÍ PRACÍ

Jméno a příjmení autora/autorky  
Název  
Použitá technika  
Věk  
Název školy  
Adresa školy  
Jméno a příjmení pedagoga  
Kontakt na pedagoga (telefon, email)  
Komentář (zadání, okolnosti vzniku)