Novinky

Edukační program s G3: GRAFIKY Z FABRIKY

Ve čtvrtek 9. května navštívila G3 edukační program v MORAVSKÉ GALERII s názvem: Grafiky z fabriky. Studenti se seznámili s tvorbou Vladimíra Boudníka a po vzoru jeho tvorby si vytvořili svoji vlastní grafiku.
Edukační program se váže na průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, vede žáky k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů. Dále na vzdělávací oblasti Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce.