Novinky

Edukační program s G5

V pátek 31. května navštívili studenti výtvarné výchovy, třídy G5,  edukační program v Jurkovičově vile s názvem: “Od tradice k moderně”.

Studenti si mohli odpovědět na otázky: Jak se vyvíjela společnost, umění a kultura na počátku 20. století? Jak vypadala dobová architektura a proč ji dnes pokládáme za moderní? Ze kterých oblastí čerpal Dušan
Jurkovič podněty a jakým způsobem je zpracovával? 

Studenti tak zakončili “projekt Architektura nejen v Brně.”