Novinky

Edukační program k výstavě Stará bydliště s PMP2

Dne 25.2. a 3.2. 2020 navštívila třída PMP2 Edukační program k výstavě Stará bydliště.

“Název výstavy odkazuje na sbírku básní Stará bydliště Ivana Blatného,
do jehož tvorby se promítají vzpomínky a smutek nad stavem české krajiny. Společně se studenty jsme se zaměřili na to, jak se daný motiv odráží v tvorbě vybraných umělců zastoupených ve výstavě. Vedle sebe stojí díla, která se kriticky vyjadřují k dnešnímu stavu krajiny, ale i taková, která odrážejí krajinu minulosti, vnitřní krajinu umělců a umělkyň, více či méně idealizovanou krajinu bez ekologických zátěží a klimatických změn, postavenou na vnímání základních prvků kulturní krajiny (strom, řeka, kámen, obloha, dům, zvíře, člověk).” http://www.dum-umeni.cz/cz/pro-skoly/detail/id/590

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova