Novinky

Edukační program SVV – PL2 v MG

Dne 31. 10. navštívili studenti specializace výtvarné výchovy třídy PL2 Edukační program v Moravské galerii s názvem: A CO TY NA TO? 

V programu se studenti seznámili s díly mladých umělců, kteří jsou letos navrženi na Cenu Jindřicha Chalupeckého. Všímali jsme si toho, jak reagují na environmentální, politické a kulturní otázky současnosti. Studenti se dozvěděli, jak a proč tato soutěž vznikla, a jak je prostřednictvím vlastní tvořivé činnosti možné adresovat rozmanitá osobní i společenská témata.

Edukační program pracuje s průřezovými tématy Výchova demokratického občana, podporuje a rozvíjí komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti žáka. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova.