Novinky

GAMA

Studenti (nejen) z GAMY se připravují na Tříkrálovou výstavu (v kostele sv. Augustina) a s ní spojenou dražbu obrazů.

Výtěžek z dražby bude věnován na podporu  školy.