Novinky

Hlavně nezklamat! Divadlo fórum s PMP3

Hlavně nezklamat!

V pondělí 15. dubna navštívila část třídy PMP3 Divadelní fakultu Janáčkovy akademie múzických umění, kde se studentky účastnily programu divadla fórum. Jedná se o specifickou divadelní formu, vycházející z divadla utlačovaných. To je založeno na myšlence, že každý člověk ve svém životě podléhá různým formám útlaku (a také jistý útlak, občas nevědomky, vyvíjí na druhé!). Dostáváme se tak do situací, ve kterých je velmi těžké určit správné řešení. V divadle fórum účastníci zhlédnou několik takových situací, které směřují ke špatnému konci. Po představení se pak všichni přítomní společně snaží nalézt co nejuspokojivější alternativní řešení těchto (často každodenních) situací. To probíhá skrze společnou diskuzi, ale především skrze praktické vyzkoušení. Účastníci zkoušejí pochopit problémy postavy, vžít se do její kůže, a nakonec i vstoupit do hracího prostoru a pokusit se jednat za postavu tak, aby situace vedla k lepšímu konci. Divadlo fórum tak nabízí bezpečný „tréninkový“ prostor pro řešení problematických situací.

Téma tohoto programu se týkalo procesu zklamávání – hledali jsme odpovědi na otázky co je to zklamat, zda jsme někdy zklamali, jestli je horší zklamat sám sebe nebo druhé a je-li vůbec možné v životě nezklamávat. Situace, která naše studentky zaujala nejvíce a kterou jsme se po většinu programu zabývali, se týkala vztahu dvou blízkých lidí, z nichž jeden klade na druhého nároky, které se neshodují s jeho přáním.

Jednalo se o velmi výživné dopoledne a všem studentům – jak těm ze třídy PMP3, tak těm z Ateliéru Divadla a výchovy – zaň děkuji!
Andrea Szopová