Novinky

Literární avantgarda v akci – PMP3

Kdo
blanické kousky
pro tři kutily
na centrum
žen hodí?

V rámci spolupráce pedagogů českého jazyka a literatury a dramatické výchovy na naší škole zažily studentky PMP3 v pondělí 18. prosince 2017 dvouhodinový seminář, propojující právě ČJL a DV. V první části semináře studentky ve skupinách interpretovaly některé texty autorů světové avantgardy (T.Tzara, V.Chlebnikov, F.T.Marinetti, G.Apollinaire, A.Breton, Ch.Morgenstern). Vznikaly pozoruhodné skupinové zvukově-pohybově-obrazové kompozice – lyrické koláže, futuristické akce, rytmické skladby. Ve druhé části se studentky inspirovány avangardou pustily do vlastní tvorby – “psaly” kaligramy a dadaistické básně, vytvářely pásma i zcela svébytné, nezařaditelné autorské texty.

Všem přítomným studentkám PMP3 děkujeme za hravost, odvahu a otevřenost!

p.uč. Brigita Masaříková a Eva Davidová