Novinky

Nabídka výtvarných soutěží pro šk. rok 2019/2020

Mistrovství republiky v grafických předmětech (28. ročník) – čtyři soutěžní disciplíny – psaní na klávesnici, korektury textu, wordprocessing, záznam mluveného slova

Š (2/2020), K (3/2020), Ú (5/2020)

Zařazeno do programu Excelence  SŠ (kategorie psaní na klávesnici), bodová skupina 2.

http://www.nuv.cz/p/statni-tesnopisny-ustav/mistrovstvi-ceske-republiky-v-grafickych-predmetech

 

Celostátní soutěž v animované tvorbě dětí a mládeže Animág Kroměříž (5. ročník) – soutěž v animované tvorbě pro žáky ZŠ a SŠ

ZŠ, SŠ: vyhlášení 1. 11. 2019, Š (do 30. 3. 2020), Ú (1. 4. – 3. 6. 2020)

www.animag-kromeriz.cz

 

Evropa ve škole (29. ročník) – výtvarná a literární soutěž ve 4 věkových kategoriích

4 kategorie dle věku MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, ZUŠ, SVČ – Š (do 14. 2. 2020), K (do 31. 3. 2020),    Ú (5-6/2020)

www.talentovani.cz

 

Komenský a my (18. ročník) – výtvarná a literární soutěž pro žáky ZŠ a SŠ na téma: J. A. Komenský a jeho dílo

ZŠ a ZUŠ (6.-9. roč. do 15 let) Š (10/2019 – 1/2020),Ú (3/2020)

www.zsbrandysno.cz

 

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice (48. ročník) – výtvarná soutěž

účastnit se mohou děti ve věku 4-16 let , přihlášky (do 14. 2. 2020), Ú (5/2020)

www.mdvv-lidice.cz

 

Figura (13. ročník) – soutěž v oblasti kresby a malby figury

Ú (1. – 31. 10. 2020 )

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky e-mail: sups@supsck.cz

 

Moje Veličenstvo kniha

http://www.ecb.cz/velicenstvo_kniha/

 

Tříkrálová výtvarná soutěž

www.fatym.com