Novinky

Pantomima Don Bosco – PMP3

Tento týden poctil naši školu návštěvou prof. Joseph Marin, který dlouhodobě a mezinárodně věnuje svůj čas dětem a mladým lidem na školách při programu, v němž zábavnou formou seznamuje se životem (dle jeho slov) největšího učitele – Dona Bosca.

Joseph je bývalý učitel, projekt realizuje z vlastní iniciativy a veškerý svůj případný profit z projektu věnuje na humanitární účely. Vnímá ho především jako dobrodružství, jako experiment, při němž obdivuje různorodost, osobitost mladých lidí i dětí v různých zemích i sociálních a etnických skupinách.

Jeho zapálení pro téma, smysl pro humor i přímá, partnerská komunikace se studenty obohatily i studenty dramatické výchovy, konkrétně ročníku PMP3.
Z pohledu dramatické výchovy je tento projekt konkrétní ukázkou práce, v níž mohou divadelní metody fungovat při výuce jiných předmětů (obsahů) – třeba dějin pedagogiky či náboženství.
Doufám, že setkání s Josephem inspirovalo studenty PMP3 i pozitivním a akčním pedagogickým přístupem na jejich cestě k učitelské profesi.
Děkuji všem studentům PMP3 za jejich tvořivost, empatii, jazykové dovednosti i  za to, jak projekt reflektovali.

Eva Davidová