Novinky

Pastýřská hra v Dětské nemocnici Brno – napsali o nás…

Napsali o nás v posledním čísle Katolického týdeníku (49/2017)…

…děkujeme paní učitelce Magdě Lípové za zprostředkování malých diváků a panu řediteli za řízný a radostný hudební doprovod. “Dramaťáci” z PL2

Pastýři potěšili nemocné děti

Teyschlova hala brněnské Dětské nemocnice se v minulém týdnu na chvíli změnila k nepoznání. Pod okénky centrální evidence, kde se obvykle střídá dětský pláč s ustrašenými hlasy rodičů, zavládla radost. Kolem rozsvíceného vánočního domu se postupně rozehrál příběh, který dobře znají děti celého světa. Spící pastýře probudilo ostré světlo hvězdy a oni se nejdřív bojí, nechápou, co se děje. A tak musejí do děje vstoupit andělé a průvod, matený ďáblíkem, se vydává do Betléma. Malí pacienti v župáncích zapomínají na své trápení, odvážně pastýřům radí cestu, smějí se jejich nechápavosti, strkanicím i dobře sehraným pádům. Nakonec všichni najdou betlémskou stáj a pokloní se Svaté rodině.

Ve druhé části dětského odpoledne sáhne do strun své kytary a Veselé vánoční hody rozezní Štěpán Policer, ředitel Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické v Brně. K jeho pastýřské a andělské chase se rychle připojí i nemocné děti. I když u někoho vidíme ovázané oko či ruku a dalšímu dítku dokonce trčí z nosu lékařský přístroj, koledy je všechny strhnou stejně jako samotný příběh. Zpívají jednu za druhou, než někdo rozhodne, že musejí zpátky do postýlek. Loučení je smutné…

„Naši studenti jsou v Dětské nemocnici pravidelně. Přicházejí sem na praxi. Jejich úkolem je také mít na nemocné pozitivní vliv. Rád pozoruji, jak tohle prostředí správně formuje i je samotné,“ chválí ředitel. (vaš) (Katolický týdeník, 49 / 2017)