Novinky

Pedagogická Poema 2017 – školní kolo. Pojďte do toho!

Pedagogická Poema 2017 – školní kolo již 9.října! 
Výzva všem odvážným, tvořivým a mluvené a slovo v akci milujícím osobám: setkejme se na přehlídce v přednesu, čtení a improvizovaném vyprávění žáků pedagogických škol PEDAGOGICKÁ POEMA 2017! Školní kolo proběhne na naší škole 9.října 2017 ve 13:45. Jednotlivá vystoupení v každé z kategorií (přednes, čtení, improvizované vyprávění) by neměla přesáhnout 5 minut. Účastnit se mohou žákyně a žáci PMP a PL – a to v libovolném počtu kategorií. Cílovými skupinami vystoupení jsou letos děti 1.stupně ZŠ a senioři. Více informací najdete na nástěnce v přízemí školy nebo přímo u učitelek DV kabinetu či učebně S08. Vzhůru do toho!

Na společné tvůrčí setkání se těší Andrea Szopová a Eva Davidová