Novinky

Pedagogická poema 2018 – výzva!

Výzva!

Vtiskni slovům tvar a směr na přehlídce mluveného slova Pedagogická poema 2018!

Můžeš vystoupit v kategoriích:

  • PŘEDNES – výběr textu je na Tobě – básně, povídky, příběhy, úryvek z prózy…
  • ČTENÍ – den před svým vystoupením si vylosuješ ukázku, tu si připravíš a následující den přečteš publiku
  • IMPROVIZOVANÉ VYPRÁVĚNÍ – dostaneš podnět (slovo či předmět) a jím inspirován/a předstoupíš před diváky a vyprávíš jím příběh…

Kromě neformálního inspirativního setkání na školním kole můžeš být jedním ze tří studentů, kteří postoupí do celostátní kola v Čáslavi (7.-10.11.)
Přihlásit se můžeš u Zdeňky Kučerové, Andrey Szopové nebo Evy Davidové v kabinetu S04 (školní knihovna).
Školní kolo se uskuteční ve středu 17.října v 9:00 hodin.