Novinky

Pedagogická poema 2019 – školní kolo

Během pátečního dopoledne (11.října) vystoupilo s krátkou interpretací textu – přednesem, čtením, nebo improvizovaným vyprávěním – třicet pět studentů obou pedagogických oborů naší školy. Cílovým skupinami studentských výstupů letos byly děti 1.stupně ZŠ a senioři. Obě věkové skupiny nás poctily svou návštěvou a byly pozornými i vděčnými posluchači, za což velmi děkujeme! Dětské publikum bylo zvláště pro improvizátory velmi náročné, ale všichni vystupující s dětmi dokázali komunikovat s citem a tvořivě.

Oproti jiným rokům převažovaly improvizační výstupy (bylo jich 17 – maturující z dramatické výchovy měli totiž letos poprvé tento výstup povinný). Výchozí podněty (slovy) pro improvizační výstupy určené dětem byly: aerobik, liška, výr, minizáchod, strach, horor, kafe, tanec (plus jeden předmět – skládací metr). Na starší publikum zaměřené improvizace pak vycházely ze slov: karty, zásuvka, oběd u babičky, píďalka, foťák, televize.

Dětem prvního stupně ZŠ četlo jedenáct studentek (z knihy Roalda Dahla „Čarodějnice“), seniorům četla jedna studentka (z knihy Roberta Fulghuma).

Přednesových výstupů bylo jedenáct – dětem byly představeny texty Daniely Fischerové, Giny-Ruck Pauquetové, Shela Silversteina a Gillese Parise. Pro starší cílovou skupinu studentky vybraly texty Štěpána Rusína, Radka Malého, Eduarda Martina, Václava Hraběte a Christiana Morgensterna.

Za všechny přítomné pedagogy (Zdeňka Kučerová, Kateřina Škrášková a Eva Davidová) bych chtěla moc poděkovat všem studentům, kteří se zúčastnili a také pomohli s přípravou prostoru. Děkujeme i za to, jak se studenti všech čtyř ročníků dokázali samostatně společně rozcvičit, rozmluvit a energeticky naladit celé dopoledne. Za to, jak se podporovali a jakou atmosféru vytvořili! Bylo to intenzivní nejen díky účinkujícím, ale i díky všem přítomným divákům – studentům a pedagogům naší školy. Poděkování patří také všem pedagogům, kteří umožnili svým studentům nahlédnout alespoň z publika.

Umístění účinkujících:

Disciplína improvizované vyprávění:

  • 1. Josef Kožnárek (PL4)
  • 2. Lucie Doležalová (PMP4)
  • 3. Eliška Uřičářová (PMP4)

Disciplína čtení:

  • 1. Anna Baránková (PMP1)
  • 2. Eliška Zákoutská (PMP2)
  • 3. Zdislava Zemanová (PMP3)

Disciplína přednes:

  • 1. Aneta Šedivá (PL3)
  • 2. Terezie Dominika Běčáková (PL3)
  • 3. Lucie Doležalová (PMP4)

Srdečně gratulujeme všem vystupujícím a děkujeme jim za odvahu, za chuť vystoupit z “bezpečné” zóny a být chvíli v opravdové konfrontaci s publikem. Umístěným v čelních pozicích jednotlivých disciplín přejeme také hodně štěstí na celostátní přehlídce Pedagogická poema v Prachaticích.

A brzy na shledanou, na slyšenou, na viděnou!