Novinky

Pedagogická poema Čáslav 2018

Přehlídku studentů středních pedagogických škol a pedagogických lyceí v přednesu, čtení a improvizovaném vyprávění hostí každý rok jiná škola (a město) v republice – letos jsme vyjely do Čáslavi. Jak vnímaly celou přehlídku naše tři studentky?

“Přehlídka pro mne byla hodně obohacující. Bloky činností pro danou kategorii byly inspirativní. Hodně mě to naučilo s formováním začátku improvizovaného vyprávění a pomohlo i v boji s trémou. Zpětná vazba nám pomohla uvědomit si naše chyby a rozpoznávali jsme to i na ostatních. Bylo pro mě vyhovující, že přehlídka byla hodnocena slovně a ne na místa (zlatá pásma). Odnáším si pěkné zážitky a kulturní obohacení.”  Lucie Doležalová, PMP3

“Pro mně to byl rozhodně posun vpřed. Je super být v kolektivu, kde se všichni zajímají o dané zaměření (improvizované vyprávění, přednes, čtení) a se zapáleností se posouvají vpřed. Lektoři jsou přirození a neskutečně chápaví, ohodnotí vaši práci a společně s vámi se snaží vyhladit veškeré nedokonalosti. Je to nepopsatelný zážitek, plný inspirace, nových názoru a výborných rautů. Doporučila bych všem, kteří se chtějí dozvědět více o svém přednesu či projevu.”  Nora Marečková, PL3

“Pedagogická poema. Slovní spojení, které ve mně budí hned několik myšlenek… Je to akce, která nadchne pro nespočet inspirativních lidí, akce, kde se můžete setkat se studenty stejných oborů, akce, kde se můžete něčemu novému přiučit. Už od příjezdu do Čáslavi jsme byly v jednom kole. Program byl vskutku “nadupaný”. Seminář čtení mě obohatil o dvě, pro mě nové, knížky – Co já vím? a Racek (R.Bach). Spousta řádků toužících po svobodě. Pro svůj konečný výstup jsem si zvolila úryvek z knihy Co já vím?, která pojednává o životě režiséra Miloše Formana, jenž je s Čáslaví úzce spjat – prožil zde své dětství. Kapitoly této knihy mě velice zaujaly pro svou upřímnost, napětí i humor. Jeho život byl zkrátka pozoruhodný… Jsem ráda, že jsem se mohla stát součástí tohoto ročníku. Užila jsem si to. Jak se spolužačkami nižšího ročníku, tak i s naším pedagogickým doprovodem.”  Natálie Mlejnková, PMP4