Novinky

Pedagogická poema 2015 Kroměříž

Ve dnech 9. – 12. listopadu 2015 se v Kroměříži uskutečnilo celostátní kolo Pedagogické poemy. Gratulujeme Kristýnce Štěpánkové a Marušce Sotolářové k získání stříbrného pásma v přednesu a ve čtení!!!

Pedagogická poema je přehlídkou v přednesu prózy, poezie, ve čtení a improvizaci žáků středních pedagogických škol, středních odborných škol pedagogických a pedagogických lyceí a setkáváním učitelů těchto škol. Mezi ostatními přehlídkami, soutěžemi má specifické postavení. Důraz je kladen na aspekt pedagogický, naplňuje odborné kompetence profilu absolventa střední pedagogické školy, dále se odkazuji i na Klíčové kompetence pro Evropu a na cíle středního odborného vzdělávání pro 21. století

poema_upoutavka