Novinky

Pedagogická praxe v Německu

Již po páté se uskutečnila prosincová praxe části studentů třídy PL4 v Německu. Za podpory organizací Ackermann-Gemeinde Stuttgart a Caritasverband Stuttgart navštěvovalo 12 studentek posledního ročníku odborná zařízení ve Stuttgartu a jeho okolí. Jednalo se o domovy důchodců, základní školu, mateřskou školu či zařízení pro handicapované. Díky ochotě a angažovanosti všech zúčastněných stran proběhla celá akce velmi úspěšně. Děkujeme paní profesorce Kopřivové za organizaci celého pobytu.

Vstup do fotogalerie