Novinky

Pedagogická praxe v Německu

Praxe v Německu byla zprostředkována a z velké části financována sdružením Ackermann-Gemeinde.
Absolvovaly jsme ji v různých zařízeních (MŠ, domovy důchodců, ZŠ pro děti s postižením). Celkem se nás do Německa vypravilo jedenáct – deset studentek z PL4 a jedna ze třídy VHC4.