Novinky

Pozvánka na školní kolo Pedagogické poemy

Zveme všechny studentky i studenty pedagogické školy na školní kolo jedinečné přehlídky čtení, přednesu a improvizovaného vyprávění – Pedagogická poema. Bude se konat v úterý 12.října 2021 od 9:00 hod. v učebně dramatické výchovy. Pojďte se setkat se spolužáky napříč třídami i obory a společně sdílet radost z mluveného slova a živé komunikace!

Po loňských neuskutečněných nadějích mohou letos někteří oprášit své přednesové texty či objevit nové, vyzkoušet (nebo objevit!) své vypravěčské dovednosti, ověřit svou schopnost připravit si čtený text pro cílovou skupinu předškolních dětí, nebo středoškolských studentů.

Více informací o přehlídce se dozvíte v kabinetu nebo učebně DV. Uzávěrka do školního kola je už 7.října!

Těší se na vás učitelé českého jazyka a dramatické výchovy