Novinky

Pozvánka na seminář Terapie loutkou

Seminář Terapie loutkou – středa 31.1. 9:30 – 10:30 – VOLNÁ MÍSTA!

Pro všechny studenty i pedagogy nabízíme volná místa v ojedinělém semináři s názvem TERAPIE LOUTKOU. Seminář povedou Irena Iškievová a Gabriela Ženatá – lektorky, režisérky, herečky divadla Theatr Ludem. Cena semináře je 100 Kč.
Více informací u Evy Davidové (S04; davidova@cmgp.cz).

“Terapie loutkou, nebo-li výchovně vzdělávací lekce s loutkami s terapeutickými účinky, jsou zážitkové, tvořivé, arteterapeutické dílny s loutkami a materiálem určené především dětem a mládeži i dospělým se speciálními potřebami, s mentálním či fyzickým postižením, dětem ohroženým sociální exkluzí, týraným dětem i všem ostatním. Lektoři dílny využívají loutkářských technik a divadelních principů pro aktivní zapojení účastníků dílny do tvořivé hry a rozvíjí tak jejich psychosomatiku a vzdělávají je.”