Novinky

Prázdniny s uměním nejen v Brně

Prázdninové přípravné kurzy na umělecké školy:

https://www.ffa.vutbr.cz/favu/struktura/projektovy-manazer

http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vzdelavani/vytvarne-dilny/intenzivni-kurzy/prazdninove-artcampy-v-moravske-galerii.aspx