Novinky

Prezentace tříletého studia na českých sekcích ve Francii (Dijon, Nîmes)

Dne 20. 12. 2021 se studenti G4 a G5 setkali s Martinou Pavlíkovou, studentkou PřF UP Olomouc a někdejší absolventkou tříletého studia na české sekci ve Francii, která jim přiblížila možnosti tohoto studijního programu a díky vlastní zkušenosti mohla také zasvěceně odpovídat na jejich četné dotazy.

O co se jedná? Opět po roce se nabízí možnost tříletého studia na střední škole ve Francii. Ke studiu se mohou hlásit žáci 9. ročníku ZŠ a 1. ročníku na čtyřletém gymnáziu a odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích, tj. kvarta/kvinta na osmiletém gymnáziu resp. 2./3. ročník na šestitelém gymnáziu). Požadovaná úroveň znalosti jazyka je minimálně A2+.

Jedná se o tříletý studijní program na gymnáziích (lyceích) v Dijonu a Nîmes, který organizuje Francouzské velvyslanectví v ČR (Francouzský institut v Praze) ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na uvedených školách existují již od roku 1920 resp. 1924 tzv. české sekce, na které odjíždějí studovat žáci z České republiky. Studium je ukončováno francouzskou státní maturitní zkouškou včetně zkoušky z českého jazyka a literatury (na obou lyceích působí také český lektor vysílaný českým ministerstvem školství).

Uzávěrka výběrového řízení je v únoru 2022, s veškerými náležitostmi přihlášky i přijímacího pohovoru vám rádi poradíme. Podrobnější informace o studiu v českých sekcích (podmínky výběrového řízení, charakteristika nabízených vzdělávácích oborů, financování studia apod.) naleznete zde:

https://www.ifp.cz/cz/vzdelani/mobilita-pro-stredoskolaky-ve-francii/ceske-sekce-ve-francii/#/

Pruvodce po ceskych sekcich

Sections tcheques en France_pwpt_2021-2022

 

 

zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=vtlNgpt5U2c