Novinky

Projekt 1 + 1

Během měsíce října se mezi třídami PMP 1 naší SOŠPg a třídou 1. A ZŠ na Lerchově ulici začala více rozvíjet spolupráce a vzájemné vztahy při setkávání se na společném projektu s názvem 1 + 1.  Náš projekt vychází z možností propojení práce CM základní a CM střední pedagogické školy, které spolu sousedí a mají společného zřizovatele, a bude realizován mezi oběma třídami během následujících čtyř let.

První setkání byla seznamovací a přinesla nám vzájemně nejen nové možnosti, ale především nové kamarády a spoustu příjemných chvil.