Novinky

Propojení Hv, Vv, Čj, D

Dne 5. prosince 2012 předvedli studenti G4 a G5 na CMcZŠ pro 1. ročníky výsledek své několikaměsíční práce na projektu propojení hudební výchovy s výtvarnou a tělesnou výchovou, literaturou a historií. V projektu dramaticky ztvárnili témata, která patří do osnov jejich ročníku. Studenti G4 propojili svatební tematiku s osobní historií slavných českých skladatelů (A. Dvořák, B. Smetana, L. Janáček, B. Martinů). Studenti G5 propracovali témata kultury starověké Číny a Izraele v samostatných příbězích. Pracovali ve skupinách, a to tak, že po stanovení pracovního týmu a rozdělení rolí vytvořili scénář a poté sami pracovali na výrobě kostýmů a kulis či vyhledávali historické souvislosti a charakteristické rysy té doby, včetně architektury, stylu oblečení postav, hudby.

Projekt se ukázal jako velmi přínosný, neboť přinesl zábavnější, zajímavější styl výuky, trvalé vědomosti, samostatnost v získávání informací, týmovou spolupráci, řešení konfliktů, překonávání překážek či využití vlastních dovedností (skladatelská činnost, hra na nástroje, výtvarná a baletní činnost, tanec, poezie, recitace…). Největší přínos projektu však spočívá v rovnocenném začlenění tzv. “nehudebních” dětí.