Novinky

Radúz a Mahulena – představení a divadelní dílna s PMP2

V pondělí 6. února studentky 2. ročníku předškolní a mimoškolní pedagogiky navštívily Studio Marta – domovskou scénu Divadelní fakulty JAMU, kde zhlédly moderní zpracování hry Julia Zeyera Radúz a Mahulena. Před samotným představením vyslechly dramaturgický úvod k inscenaci, který nabídl širší vhled do kontextu takového literárního díla a zároveň nastínil divákům režijní pojetí inscenace mladých tvůrců.

Po představení následovala divadelní dílna vedená studenty ateliéru Divadlo a výchova. Dílna byla částečně věnovaná reflexi diváckého zážitku z představení a diskusi s tvůrci inscenace. Druhá, tvůrčí část dílny vedla studentky přes pohybové a herecké dovednosti ke společnému pohybovému výstupu – rituálu, inspirovanému “dvěma světy” Zeyerovy pohádkové hry.

Studentky PMP2 ocenily společný tvůrčí zážitek, kdy spolupracovaly a dokázaly vytvořit dynamický, působivý pohybový výstup napříč zavedenými studijními skupinami. Kladně také hodnotily přínos dramaturgického úvodu a celého představení pro poznání klasického literárního díla v současné divadelní interpretaci, která je svým tématem i pojetím oslovila.

Děkuji všem zúčastněným za tvořivou energii a překračování hranic osobního komfortu,
Eva Davidová

 

 

Autorka fotografií: Radka Macková, DF JAMU