Novinky

Seminář Terapie loutkou

Ve středu 31. 1. proběhl ve škole seminář Loutka jako nástroj výchovy a vzdělávání pod vedením lektorů z občanského sdružení THeatr Ludem, Ireny Iškievové a Šimona Petáka. Účastnili se jej studentky PMP4 a PMP2 a studentky a studenti specializace Dramatická výchova ze tříd pedagogického lycea. Irena a Šimon nás seznámili s technikami, které jsou využitelné při práci jak se zdravotně či sociální znevýhodněnými, tak se zdravými dětmi a dospělými. Studenti si vyzkoušeli, jaké je to být účastníkem arteterapeutické dílny s loutkou. Na konkrétních příkladech nám pak lektoři vysvětlili, jaké účinky může práce s loutkou mít. Zhlédli jsme krátký dokument z prostředí pracovišť, především školek a denních center, kam lektoři THeatr Ludem docházejí a s různými věkovými skupinami pracují.

Pro více informací o terapii loutkou doporučujeme internetové stránky THeatr Ludem: http://www.theatrludem.cz/project.php?article=5
Oběma lektorům děkujeme za inspirativní dopoledne, které s námi strávili!