Novinky

Školní kolo Pedagogické poemy – přihlaš se!

Zveme všechny studenty a studentky pedagogické školy na školní kolo Pedagogické poemy – přehlídky přednesu, čtení a improvizovaného vyprávění.
Jde o příležitost vyzkoušet si své interpretační, komunikační a improvizační dovednosti přímo v kontaktu s jedinečným podporujícím publikem.

Školní kolo se koná v úterý 11. října 2022 od 10:45 hod. v učebně dramatické výchovy.

Cílovými skupinami všech tří disciplín letos jsou:
– děti předškolního věku;
– středoškoláci.

Přihlásit se můžete nejpozději do čtvrtka 6. října 2022 v kabinetu dramatické výchovy (S04, školní knihovna).

Texty na disciplínu čtení si přihlášení vylosují v pátek 7. října. Půjde o texty z knihy Pavla Šruta Velká kniha českých pohádek, nebo o povídky Edgara Kereta.

Více informací o jednotlivých disciplínách rády sdělí učitelky dramatické výchovy,
těšíme se na viděnou!

Denisa Daňková, Eva Davidová a Zdeňka Kučerová