Novinky

Školní kolo přednesové přehlídky Dětská scéna

Školního kola přehlídky Dětská scéna pro žáky nižšího gymnázia se letos zúčastnilo 16 přednašečů. Před komorním publikem si vyzkoušeli interpretovat texty podle svého výběru; většinou šlo o veršované básně známých autorů (Seifert, Wolker, Nezval, Kainar, Bezruč), ale objevily se i texty současné (Dousková, Silverstein), či na poli přednesu nevídané (Evangelium podle Jana).

Přehlídka se uskutečnila v pátek 17. února dopoledne v učebně dramatické výchovy. Moderovaly ji, krátkou mluvní rozcvičku a závěrečnou reflexi vedly studentky 3. ročníku předškolní a mimoškolní pedagogiky Rozita Turková, Kristýna Pemčáková a Michala Navrátilová.

Ceny publika si odnesli Tatiana Beszédešová (G4) a David Krása (G1). Tatiana za přednes úryvku z prózy Hrdý Budžes Ireny Douskové a David za Otravnou pohádku pro otravná pacholátka Ivana Wernische. O ceně publika hlasovali sami zúčastnění, zatímco lektorský sbor (Klára Březinová, Eva Davidová) rozhodl o následujícím umístění zúčastněných:

III. přednesová kategorie

  1. David Krása (G1)
  2. Noemi Anna Mandysová (G1)
  3. Vojtěch Bednář (G2)

IV. přednesová kategorie

  1. Šimon Hanák (G4)
  2. Karel Nováček (G3)
  3. Jakub Procházka (G4) 

Všem účastníkům děkujeme za setkání a sdílení vlastních (méně i více smělých) kroků od poezie k posluchačům. A Davidovi a Šimonovi přejeme v městském kole přehlídky další nové zkušenosti na cestě k přednesu.