Novinky

Školní kolo Wolkrova Prostějova

Komorního školního kola přednesové přehlídky pro studenty střední školy se ve čtvrtek 23. února 2023 zúčastnilo deset přednašečů ze všech tří oborů naší školy. Zaznívaly texty českých autorů – “klasiků” (Nezval, Bezruč, Cimrman) i texty autorek neznámých a nových. Mladí přednašeči prokázali velmi dobré interpretační dovednosti, bravurně pracovali s gradací, pauzou i s pointováním textu, bezvadně komunikovali s publikem.

V I. kategorii (do 18-ti let) se umístili následující přednašeči:

  1. Ema Eva Strahovská (PMP2) s přednesem básně “Kamarádko” (Mia Brůžeňák)
  2. Anna Broučková (PL1) s přednesem básně “Rozbitá” (Eva Svěráková)
  3. Alena Macháčková (PL3) s textem “Zákon setrvačnosti”
    Cenu publika si odnesla Anna Broučková.

Ve II. kategorii se umístili následující:

  1. Ondřej Hanák (G7) s Nezvalovým “Edisonem”
  2. Lukáš Kos (G7) s Bezručovou “Ostravou”
    Lukáš Kos si odnesl také Cenu publika. 

Lektorský sbor doporučil přednašečům z 1. a 2. míst obou kategorií účastnit se krajského kola přehlídky, které se uskuteční počátkem dubna v CVČ Lužánky.
Děkujeme všem zúčastněným za chuť pokoušet přednes a živý kontakt s publikem, za pohodovou atmosféru i diskusi. A Karolíně Nohelové, Michale Navrátilové a Kristýně Pemčákové z PMP3 patří poděkování za vřelou organizační podporu a pomoc s rozcvičkou a reflexí.

Eva Carbolová & Eva Davidová