Novinky

SMÍM PROSIT? Divadlo fórum s PL1

Genderové stereotypy ve společnosti a v konkrétních situacích týkajících se mužů a žen / chlapců a dívek. Co to znamená být správným klukem? Co to znamená být správnou holkou? A máme sílu být sami sebou? Nepříjemný nátlak na jedince (nejen) v prostředí tanečních byl ústředním tématem programu divadla fórum, který zažil kolektiv třídy PL1 v pátek 21. října.

Program primární prevence určený pro žáky 1. ročníků SŠ připravili pod vedením MgA. Lenky Polánkové, Ph.D. studentky a studenti Katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU v Brně. Po rozehřívacích aktivitách, při kterých se obě skupiny studentů (účastníci a lektoři) vzájemně poznaly a naladily na vnímání tématu, následovalo divadelní představení. Po diskusi o jeho nejpalčivějších momentech mohli diváci v krátkých intervencích vstupovat ve zvolených situacích do role ústřední postavy a pokoušet se změnit vyznění situací. Vzkazy jednotlivým postavám na závěr programu se staly zobecněním zážitků studentů z programu.

V závěrečné reflexi zaznělo např.

…bylo skvělé, že se téma týkalo našeho věku…
…dokázali jste mi předat nějaký “návod” nato, jak se v takových situacích zachovat…
…i když si myslíme, že jsme bez předsudků, tak je podvědomě v sobě stejně nosíme…
…uvědomila jsem si, že je důležité být sama sebou, aby byl člověk šťastný…
…oceňuji, že to bylo o tématu, o kterém se moc nemluví…
…byla tady moc příjemná atmosféra…
…bylo to o tom, že je důležité se nějak rozhodnout a pak za to nést důsledky…
…mohli jsme vstupovat do situací a vyzkoušet si je ve hře…
…jak důležitá je komunikace a diskuse!