Novinky

Soutěž “O nejkrásnější Obraz pro Fenix” 

Opět po roce vás milí studenti zveme, aby jste se zapojili do Soutěže “O nejkrásnější Obraz pro Fenix” .

Informace k soutěži:

Soutěž je dvoukolová. Nejdříve jsou obrazy, ze všech příchozích, hodnoceny odbornou komisíVýsledkem je finální kolekce zahrnující zpravidla 70 děl, která je prezentována na webu dražby. Následně hlasuje samotná veřejnost, prostřednictvím sociální sítě Facebook a vybírá nejkrásnější Obraz pro Fenix v mladší (5-11 let) a starší kategorii (12-19 let). (1-3. místo) = 6 vítězů. Připraveny jsou hodnotné ceny – Lego stavebnice, výtvarné potřeby od Centropenu, Papíren Brno či firmy Janáček Art.

V druhé polovině roku, jakmile je již známa finální kolekce obrazů, se konají zpravidla tři benefiční výstavy , jejímž úkolem je propagovat díla a jejich autory na veřejnosti.

Jako poděkováním všem dětem, které darovaly svůj obraz do soutěže a následně do dražby se v rámci projektu konají tvůrčí výtvarné workshopy s profesionálem. Cílem je ukázat dětem nové výtvarné techniky a zprostředkovat jim kontakt s člověkem na vozíku či s ostatními výtvarníky.

Vyvrcholením celého projektu je benefiční Dražba pro Fenix , která se již tradičně koná ve Mozartově sálu v divadle Reduta v Brně. Dražba se koná pod vedením profesionálního dražebníka. Je přístupná autorům, veřejnosti a přináší všem neopakovatelný zážitek. Výtěžek dražby je věnován na služby klientům ParaCENTRA Fenix, které pomáhá lidem po poškození míchy již od roku 2004 v Brně a jeho okolí.

V případě zájmu oslovte své učitele výtvarné výchovy.

Obrazy budeme zasílat společně, proto je prosím doneste nejpozději do 2.3. 

 

 

PRAVIDLA SBÍRKY:

POŘADATEL: ParaCENTRUM Fenix, z.s.

TÉMA: libovolné

FORMÁT: plošné práce

VÝTVARNÁ TECHNIKA: libovolná

 

PODMÍNKY ÚČASTI:

 • Výstavy se mohou zúčastnit žáci a studenti do věku 19 let.
 • Jeden autor může poslat i více prací s různými technikami.
 • Jsou přijímány pouze originály prací. Kopie, xeroxy nebo elektronické verze nebudou hodnoceny.
 • Práce věnované do soutěže se stávají vlastnictvím ParaCENTRA Fenix a jejich poskytnutím souhlasíte s jejich dalším použitím na charitativní účely.

 

HARMONOGRAM

 • 5. 1. 2023 vyhlášení soutěže a sbírky obrazů
 • 6. 3. 2023 uzávěrka sběru prací
 • 1.4. – 30. 4. 2023 – hodnocení prací odbornou komisí.
 • 16. 5. 2023 vyhlášení výsledků nominovaných obrazů
 • do 30. 7. 2023 První benefiční výstava obrazů
 • do 30. 11. 2023 Soutěž o nejkrásnější Obraz pro Fenix, Druhá výstava obrazů a Dražba pro Fenix se slavnostním vyhlášením vítězů soutěže.
 • do 31. 12. 2023 Třetí benefiční výstava obrazů.

 

OZNAČENÍ VÝTVARNÝCH PRACÍ:

Pro označení výtvarných prací použijte prosím přiložený štítek. Každá práce musí mít na zadní straně uvedeny tyto informace:

Jméno a příjmení, věk autora, název díla, použitá technika, název a adresa školy či subjektu, který práce posílá. Štítek, prosím, vyplňte čitelně hůlkovým písmem. Uveďte prosím také jméno a email pedagoga, který s námi bude komunikovat. Oceníme, když u díla v komentáři uvedete i okolnosti jeho vzniku – jaké bylo zadání na počátku tvorby, co děti vedlo k tomu, aby obraz namalovaly právě tímto způsobem.

 

ŠTÍTEK PRO OZNAČOVÁNÍ PRACÍ

 

Jméno a příjmení autora/autorky  
Název  
Věk  
Škola  
Použitá technika  
Adresa školy  
Jméno a příjmení pedagoga  
Kontakt na pedagoga (telefon, email, ideálně obojí)  
Komentář (zadání, okolnosti vzniku)