Novinky

Specializační dny PL3 – DV

Ve dnech 11. – 16.6. 2022 proběhly specializační dny DV PL3. Po předchozích letech distanční výuky a lockdownu jsme letos měli štěstí a mohli jsme se opět účastnit Národní divadelní přehlídky divadla a přednesu Dětská scéna 2022 ve Svitavách. Se studenty jsme šest dní navštěvovali inspirativní semináře a to ve dvou skupinách. Jedna absolvovala seminář srbské performerky, choreografky a režisérky Sanji Krsmanović Tasić, jenž vyústil závěrečnou scénickou montáží na prknech divadelního sálu v prostorách svitavského kulturního centra Fabrika. Druhá skupina se učila režijním postupům pod vedením divadelního režiséra a pedagoga Štěpána Pácla. Na divadelní přehlídce jsme měli možnost zhlédnout několik představení toho nejlepšího z dětského divadla a inscenace analyzovat s odbornými lektory na veřejných diskuzích. Byl to náročný týden, plný inspirativních setkání, podnětů, názorů a intenzivních zážitků.

Zdeňka Kučerová