Novinky

Specializační dny PL3 – VV

Ve dnech 10. – 13. 6. proběhly Specializační dny.

Studenti výtvarné výchovy tyto dny strávili v Brně a navštívili tak:

  • edukační program: Moderní umění: Barva a tvar v Pražákově paláci MG,
  • kino Art  –  Christo: Chůze po vodě,
  • edukační program Oživ obraz na Špilberku a v kině Scala, 
  • komentovanou prohlídku: Tajemství Petrova,
  • edukační program: Od tradice k moderně v Jurkovičově vile.

Součástí týdne byla také malba, kresba, animace, práce s hlínou či sádrou.