Novinky

Středoškolská odborná činnost

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, ve kterých soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

Cílem této soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované od ledna 2014 Národním istitutem pro další vzdělávání je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech.

Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy (výjimečně i základní školy) v kterémkoliv z vyhlášených oborů.

Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech a uskutečňuje se formou soutěžních přehlídek nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které žáci osobně obhajují před porotou.

Nejúspěšnější řešitelé mohou být vybráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

Naši zástupci v SOČ

02 – fyzika
Barančicová Terezie – Únava materiálů
Kyzlinková Gabriela – Isaac New
Kubíčková Kateřina – Optika

04 – biologie
Pokorný  Jan – Problematika kouření u studentů

10 – elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
Pecák Oldřich – Koncept LabPi

14 – pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
Chmelíková Markéta – Schizofrenie jako „rozšíření reality“
Kellnerová Eva – Rozdíly v životním stylu středoškoláků v závislosti na studovaném oboru
Čižmář Vojtěch – Hudba v obchodním prostředí

16 – historie
Vicherková Nela – Můj pradědeček legionář aneb Českoslovenští legionáři za první světové války
Skoumalová Judita – Druhá světová válka ve středu Brna (1939 – 1945)