Novinky

Světová duše – dílna k inscenaci a návštěva Divadla na Orlí

V rámci výuky dramatické výchovy byli studenti naší školy pozváni lektory z Divadelní fakulty JAMU na úzce profilovaný divadelně-vzdělávací program – dílnu divadla ve výchově předcházející zhlédnutí originální inscenace v Divadle na Orlí s názvem Světová duše. Podobně zaměřené dílny a inscenace, vždy ovšem s jiným tématem, navštěvují naši studenti každoročně – předloni například k inscenaci Hvězdy na prodej (komedie dell arte) nebo loni k inscenaci Elektra (aktualizace antického dramatu). 

Letos se dílny, inscenace a následné diskuse s tvůrci inscenace zúčastnili studenti PMP3 a studenti specializace DV z PL2 a PL3. Cílem dílny bylo připravit diváky na snadnější porozumění inscenaci. Zaměřila se na seznámení s dramaty Antona Pavloviče Čechova Višňový sad a Racek – s hrami, na nichž je inscenace Světová duše postavena. Vedle toho byl divákům přiblížen specifický inscenační styl tvůrců.

Dílna před představením (odehrávala se v pondělí a v úterý na Divadelní fakultě JAMU) začala tím, že studenti byli uvítáni na vernisáži klasického umění v rolích návštěvníků. Přítomní umělci, novináři i obchodníci s uměním je vtáhli do děje – průběhu večera na vernisáži, v jejímž rámci byli studenti také “prověřeni” jako znalci umění – interpretovali klasická díla výtvarného umění, prozkoumávali dramatickou “klasiku” – dvě hry Antona Pavloviče Čechova – Višnový sad a Racek, tvořili pozadí – historii či psychologický profil postav, ztvárňovali je živými obrazy. 

Poté nastal konflikt mezi zastánci klasiky a tradičních hodnot umění (“klasika by neměla být volně na prodej!”) a zastánci z opačného břehu (“s klasikou lze zacházet volně a interpretovat ji můžeme nově a jakkoli!”) a schylovalo se k dražbě nejen klasických uměleckých děl, ale i postav z Čechovových her. V tomto sporu studenti pomohli obhájit postavy z Čechovových her, neboť dokázali číst mezi řádky – v “meziřádkovém prostoru” zmiňovaných divadelních her. 

Ve čtvrtek 7.března pak studenti při sledování inscenace absolvujícího hereckého ročníku v Divadle na Orlí ocenili zkušenosti a znalosti z dílny před představením, neboť inscenace samotná je autorským dílem – montáží postav, motivů a situací Čechovových her, jejichž “předporozumění” si studenti do sálu již přinášejí. A proto si také mohou odnést i výjimečný divadelní zážitek.

Po inscenaci následovala víc než hodinová diskuse s tvůrci, herci a režisérkou inscenace, Oxanou Meleškinou -Smilkovou, která mladé herce vede od prvního ročníku až k absolutoriu. Zodpovězeny byly mnohé otázky studentů – ať už se týkaly vztahu herců k vytvářeným postavám hry, významu některých jevištních metafor; hudby, scénografie nebo praktické stránky výuky Stanislavského metody herecké práce.

Poděkování patří lektorkám dílny (studentkám oboru Divadlo a výchova), tvůrcům inscenace i všem studentům naší školy, kteří se náročnému tématu věnovali.

Velmi děkuji také všem pedagogům naší školy, kteří studentům poznat “Světovou duši” umožnili.

Eva Davidová